Kup prezentNewsletter

Regulamin

Hotel *** Kazimierzówka

Regulamin Strefy WELLNES&SPA

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze Strefy Wellness&Spa Hotelu *** Kazimierzówka (zwanej dalej: Strefą SPA), obejmującej saunę suchą, salę relaksu z jacuzzi, gabinety masażu oraz salę fitness.
 • Ze Strefy SPA mogą korzystać goście hotelowi oraz klienci niebędący gośćmi hotelowymi po uiszczeniu opłaty, zgodnie z cennikiem usług w Strefie SPA.
 • Przystąpienie do korzystania ze Strefy SPA jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, że nie ma on żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Strefie.
 • Osoby cierpiące na dolegliwości takie jak: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe lub uspokajające, jak również osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać ze Strefy SPA po wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Hotel *** Kazimierzówka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne korzystania ze Strefy.
 • Samodzielnie ze Strefy SPA mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Strefy jedynie wraz z rodzicem lub innym pełnoletnim opiekunem.
 • Strefa SPA jest dostępna w godzinach: niedziela – czwartek od 9:00 do 20:00; piątek – sobota od 9:00 do 22:00; osoby niepełnoletnie od 9:00 do 18:00.
 • Wejście do Strefy SPA jest dozwolone wyłącznie w odpowiednim obuwiu zamiennym, tj.: klapkach.
 • W Strefie SPA obowiązuje strój kąpielowy. Warunkiem korzystania ze Strefy SPA przez małe dzieci jest posiadanie przez nie specjalnych pieluch ochronnych.
 • Urządzenia i sprzęt znajdujący się w Strefie SPA powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Zabronione jest niszczenie oraz zanieczyszczanie kabin oraz innych pomieszczeń Strefy SPA oraz stosowanie własnych olejków zapachowo-eterycznych oraz innych środków zapachowych.
 • Niedozwolone jest wnoszenie do Strefy SPA szklanych przedmiotów i własnego sprzętu oraz spożywania alkoholu i posiłków, a także palenia papierosów.
 • Obsługa hotelu może nakazać opuszczenie Strefy SPA osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub dopingowych, jak również osób zakłócających spokój i porządek Strefy SPA narażając innych Klientów na dyskomfort.
 • Osoby korzystające ze Strefy SPA obowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia pracownikom obsługi wszelkich skaleczeń, urazów oraz nieprawidłowości bądź uszkodzeń sprzęty czy wyposażenia Strefy.
 • Osoby korzystające ze Strefy SPA ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie zawinione zniszczenia oraz uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia.
 • Odpowiedzialność Hotelu *** Kazimierzówka za rzeczy wniesione do Strefy SPA ukształtowana jest na zasadach ogólnych dotyczących całego obiektu. Przed przystąpieniem do korzystania ze Strefy SPA wszelkie rzeczy wartościowe powinny zostać przekazane obsłudze hotelu do depozytu.
 • W strefie niedozwolone jest używanie telefonów komórkowych.
 • Nie zezwala się na wprowadzanie na teren strefy zwierząt.
 • W Spa obowiązują zasady: nie zakłócania pobytu innym osobom, nie używania telefonów komórkowych, nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, nie wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.
 • W przypadku spóźnienia na umówiony zabieg hotel zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu.
 • W przypadku nie odwołania zabiegu na 2 godziny przed jego rozpoczęciem hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku gościa 50% wartości zabiegu.
 • Nie wykorzystane, umówione zabiegi pakietowe przepadają.

Recepcja Hotelu Kazimierzówka