Kup prezentNewsletter

RODO

Informacja dotyczące ptrzewatrzania danych osobowych 

TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Marek Biłyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EKO-GEO CONSULTING MAREK BIŁYK, adres do doręczeń: ul. Zygmunta Noskowskiego, nr 3, lok. 2, 20-858 Lublin

Adres email: recepcja@kazimierzowka.pl

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane będą przetwarzane :

1) do podjęcia działań przed zawarciem umowy, w szczególności dokonania rezerwacji pobytu lub innych usług świadczonych przez administratora danych oraz do wykonania umowy, w szczególności wypełnienia karty pobytu oraz rozliczenia świadczonych przez administratora danych usług;

2) w celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług, który będzie prowadzony poprzez wysyłanie ofert marketingowych na podany adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe – numer telefonu, adres email,nr PESEL, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr rachunku bankowego

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie wysyłki korespondencji elektronicznej, a także uprawnionym organom państwowym

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo do uzyskania kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani / Pana